Eposta Kullanım Koşulları
Yasal Uyarı

Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, Turkbim’in resmi görüşünü yansıtmaz. Turkbim bu e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.
Disclaimer

This e-mail message and any files transmitted with it are confidential and solely intended for the use of an individual or entity to whom they are addressed and may contain exclusive data and confidentiality commitments. All ideas and views within this file and its attachments solely belong to address owner and do not reflect Turkbim's official opinion. Turkbim cannot be held responsible for anyone for the usage of e-mails contents. If you are not an authorized receiver of this mail or the person responsible to transmit this mail to an intended receiver, then do not use the contents or attachments, copy, spread, forward to other people and notify the intended receiver immediately via e-mail, delete without keeping a copy of the mail and the files that are attached to it. Our corporation does not guarantee that this message and information will not be altered or its integrity and confidentiality will be protected and is not responsible for any unauthorized intervention in the mail, its containing virus and/or damaging your computer systems.